Vårdnadshavare och studiehandledare

Här finns instruktioner för vårdnadshavare och de som jobbar som studiehandledare i grundskolor.

Öppna dörrar och informationstillfällen för vårdnashavare i Careeria 2020 - 2021

För tillfället är studiebesök till och från Careeria förbjudet. Vi meddelar när läget förändras. Fram till detta försöker vi i mån av möjlighet ordna virtuella möjligheter. Vi informerar separat om dessa vid ett närmare skede.

Tillställning

Tidpunkt

Öppna dörrar, Borgå
Alla dagar kl. 9–14.30

AMT = (Ammattitie)/Yrkesvägen
HKK = (Hevosenkengänkatu)/Hästskogatan
PMT = (Perämiehentie)/Styrmansvägen
POMO=(Pomo-talo, Aleksanterinkatu) Pomo-huset, Alexandersgatan


10.11.2020 HKK, PMT, POMO
11.11.2020 PMT, POMO

19.1.2021 AMT, PMT, POMO
20.1.2021 AMT, HKK, PMT
27.1.2021 AMT, HKK, PMT
28.1.2021 HKK, PMT

Öppna dörrar, Askola
Alla dagar kl. 9–14.30

12.1.2021
13.1.2021

Öppna dörrar, Vanda
Kl. 9–14.30

21.1.2021

Öppna dörrar, Helsingfors
Kl. 9–14.30

22.1.2021

Informationstillfällen för 9.-klassisters vårdnadshavare.
Vi följer coronavirusläget. Förverkligan ännu öppen.

november 2020
Borgå, Askola, Vanda