Vårdnadshavare och studiehandledare - Careeria

Vårdnadshavare och studiehandledare

Här finns instruktioner för vårdnadshavare och de som jobbar som studiehandledare i grundskolor.

Presentationer av yrkesutbildning 2019 - våren 2020

Tillställning

Kontaktperson

Tidpunkt

8.-klassisternas info 1-2/skola

Studiehandledarna

April–maj 2019

9.-klassisternas besök,
alla 9.-klassister i området

Studiehandledarna

Oktober 2019

Careeria on the road
(roadshow)

Merja Satola
merja.satola@careeria.fi
Mera information senare!

November,
2 första veckorna

Öppna dörrar, Borgå
Alla dagar kl. 9–15

Anmälning och tidsbeställning:
Hästskogatan Sanna
Laulumaa
Styrmansvägen Sirpa Harju
Pomo-huset Marja Jokinen-Laine

Må. 25.11.2019
Ons. 27.11.2019

Må. 20.1.2020
Ti. 21.1.2020
Ons. 29.1.2020
To. 30.1.2020

Öppna dörrar, Askola

Anmälning och tidsbeställning: 
Johanna Oljemark

Ti 14.1.2020
Ons. 15.1.2020

Branschspecifika besöksdagar på de olika verksamhetsställena:

Meddelas senare

september–februari

Careerias vårdnadshavarkväll för 9.-klassister och vårdnadshavare

Katja Kangasmäki

6.11.2020 Hästskogatan

Donfabriken och Utbildningsfabriken efter Donfabriken

Katja Kangasmäki

preliminärt 4.2.2020

Mera information senare

Vårdnadshavarkvällar i grundskolor på begäran

Katja Kangasmäki

 

Övriga möjliga deltagande, ex. mässor/marknader

Katja Kangasmäki

 

Samarbete med Navigatorn

Johanna Oljemark

 

 

Studiehandledare;

Svenskspråkiga,  Linda Blomander  044 737 2465, linda.blomander@careeria.fi  
AE-skolan, Sanna Laulumaa, 044 737 2436, sanna.laulumaa@careeria.fi
Askola, Johanna Oljemark, 040 548 5993, johanna.oljemark@careeria.fi
Linnajoki, Marja Jokinen-Laine, 0400 397 971  marja.jokinen-laine@careeria.fi
Lovisa, Iina Pälväjärvi, 0400 360 583, iina.palvajarvi@careeria.fi
Mäntsälä, Johanna Oljemark 040 548 5993, johanna.oljemark@careeria.fi
Borgnäs,  Sanna Laulumaa, 044 737 2436,  sanna.laulumaa@careeria.fi
Pääskytie, Sirpa Harju, 040 537 5232, sirpa.harju@careeria.fi                                              
Sibbo, Marja Jokinen-Laine, 0400 397 971, marja.jokinen-laine@careeria.fi