Vårdnadshavare och studiehandledare - Careeria

Vårdnadshavare och studiehandledare

Här finns instruktioner för vårdnadshavare och de som jobbar som studiehandledare i grundskolor.

Presentationer av yrkesutbildning 2019 - våren 2020

Tillställning

Kontaktperson

Tidpunkt

8.-klassisternas info

Studiehandledarna

April–maj 2019

9.-klassisternas besök,
alla 9.-klassister i området

Studiehandledarna

Oktober 2019

Careeria on the road
(roadshow)

Merja Satola
merja.satola@careeria.fi

5.-6.11.2019
Konstfabrik, Borgå
13.11.2019
Sibbo

Öppna dörrar, Borgå
Alla dagar kl. 9–15

Anmälning och tidsbeställning:
Hästskogatan Sanna
Laulumaa
Styrmansvägen Sirpa Harju
Pomo-huset Marja-Riitta Kuusitunturi

Må. 25.11.2019
Ons. 27.11.2019

Må. 20.1.2020
Ti. 21.1.2020
Ons. 29.1.2020
To. 30.1.2020

Öppna dörrar, Askola

Anmälning och tidsbeställning: 
Johanna Oljemark

Ti 14.1.2020
Ons. 15.1.2020

Branschspecifika besöksdagar på de olika verksamhetsställena:

Susanne Karlsson; 
susanne.karlsson@careeria.fi
044 737 2475

september–februari

Careerias vårdnadshavarkväll för 9.-klassister och vårdnadshavare

Katja Kangasmäki

6.11.2020 Hästskogatan

Donfabriken och Utbildningsfabriken efter Donfabriken

Katja Kangasmäki

4.2.2020

Konstfabrik, Borgå

Vårdnadshavarkvällar i grundskolor på begäran

Katja Kangasmäki

 

Övriga möjliga deltagande, ex. mässor/marknader

Katja Kangasmäki

 

Samarbete med Navigatorn

Johanna Oljemark

 

Som studiehandledare för studerande i det svenska utbildningsprogrammet fungerar Sanna Laulumaa.

Susanne Karlsson, som är ansvarig för det svenskspråkiga utbildningsprogrammet, ansvarar för skolsamarbetet och besöken till skolorna.

Studiehandledare

Svenskspråkiga, Sanna Laulumaa, 044 737 2436, sanna.laulumaa@careeria.fi 
AE-skolan, Sanna Laulumaa, 044 737 2436, sanna.laulumaa@careeria.fi
Askola, Johanna Oljemark, 040 548 5993, johanna.oljemark@careeria.fi
Linnajoki, Maija-Riitta Kuusitunturi,  040 161 5552,  maija-riitta.kuusitunturi@careeria.fi
Lovisa,  Sirpa Harju, 040 537 5232, sirpa.harju@careeria.fi
Mäntsälä, Johanna Oljemark 040 548 5993, johanna.oljemark@careeria.fi
Borgnäs,  Sanna Laulumaa, 044 737 2436,  sanna.laulumaa@careeria.fi
Pääskytie, Sirpa Harju, 040 537 5232, sirpa.harju@careeria.fi                                              
Sibbo, Maija-Riitta Kuusitunturi,  040 161 5552,  maija-riitta.kuusitunturi@careeria.fi 
Vanda, Riina Salminen, 040 643 3938, riina.salminen@careeria.fi