Arbetsgivare - Careeria

Arbetsgivare

  1. Beskriver den studerandes centrala arbetsuppgifter
  2. Ingår ett arbetsavtal för läroavtalstiden (om det inte redan är i kraft)
  3. Möjliggör inlärning på arbetsplatsen och på annan inlärningsmiljö (t.ex. Läroanstalten)
  4. Planerar hur handledningen ordnas och utnämner en ansvarig arbetsplatshandledare
  5. Ordnar resurser som behövs till handledningen
  6. Svarar för plikter som ingår i arbetskontraktet
  7. Är anmälningsskyldig till Läroavtalstjänster om det sker ändringar i läroavtalet

<  Läroavtalsutbildning