Arbetsplatshandledare - Careeria

Arbetsplatshandledare

  1. Har hand om den studerandes introduktion
  2. Deltar i planeringen, förverkligande, uppföljning och bedömning av läroavtalet
  3. Handleder i samråd med utbildningsanordnaren och övriga arbetstagare den studerande på arbetsplatsen enligt de mål man kommit överens
  4. Ger respons på hur den studerandes kunnande utvecklats
  5. Har möjlighet att delta i arbetsplatshandledarutbildningar som Careeria ordnar, samt dra nytta av den landsomfattande sidan för arbetsplatshandledare ohjaan.fi

Ohjaan.fi

 

 

<  Läroavtalsutbildning