Läroavtal för företagare

Med läroavtalsutbildning utbildar du dig samtidigt som du arbetar i ditt företag.

Till stöd för förvärvande av kunnande har du en arbetsplatshandledare (mentor). Hen är vanligtvis en företagare från företagarens eget kontaktnät.

Ditt kunnande visar du under examinationstillfällen på arbetsplatsen med att jobba med dina arbetsuppgifter. Som utvärderare fungerar arbetslivrepresentanten (t.ex.

mentorn) och en representant från Careeria.

Du kan genomföra en läroavtalsutbildning i ditt eget företag om följande villkor är uppfyllda:

  • Företaget (enskild näringsidkare, aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, medlem i andelslag) har ett FO-nummer
  • Du betalar företagarens pensionsförsäkring
  • Företaget har tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet samt besitter all nödvändig utrustning
  • Du arbetar huvudsakligen (minst 25 timmar/vecka) i ditt företag
  • Företagarens arbetsuppgifter i företaget stöder avläggandet av examen

Som avtalsparter i företagarens läroavtal är företagaren samt Careeria. Careeria fungerar även som utbildningsanordnare.

Kom även ihåg, att som företagare kan du också utbilda din personal på läroavtal!