Kontaktuppgifter - Careeria

Kontaktuppgifter

Careerias läroavtalstjänster betjänar: 

Susan Helenius-Nieminen, 050 381 6474, social- och hälsovård, affärsverksamhet, företagare

Petri Simander, 040 705 9637, förmansutbildningar, logistik, tekniska branscher, datakommunikation, företagare

Kenneth Rosenström, 040 667 9307, fastighet, bygg, näring, husteknik, säkerhet, osv.

Jaana Tuomisto-Rissanen, 040 620 5721, affärsverksamhet

Kati Ovaskainen, studiesekreterare, 044 737 2402

E-post: förnamn.efternamn@careeria.fi

oppisopimus@careeria.fi
0400 360 731

Mera information om läroavtalsutbildning hittar du också på den nationella sidan för läroavtalsutbildning: www.oppisopimus.fi/sv/