Studerande - Careeria

Studerande

 1. Bekantar sig med läroavtalsutbildning och examenskraven för examen i fråga
 2. Bedömer sitt nuvarande kunnande och utgångsnivån
 3. Deltar i planeringen och genomförandet av inlärningen tillsammans med arbetsplatshandledare och representanten från utbildningsanordnaren > personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)
 4. Ansvarar själv för att studierna framskrider
 5. Är anmälningsskyldig till Läroavtalstjänster om det sker ändringar i läroavtalet
 6. Ansvarar för inlärningen som sker på arbetsplatsen och att givna arbetsuppgifter slutförs
 7. Deltar i undervisningen vid läroanstalten och gör inlärnings uppgifter enligt överenskommelse
 8. Deltar i uppgörandet av personlig examensplan
 9. Själv bedömer sitt kunnande gentemot examenskraven och arbetsbeskrivningen
 10. Avlägger examen med hjälp av yrkesprov

 

För tiden den studerande deltar i teoretisk undervisning och inte får lön för tiden i fråga, kan man ansöka om studiesociala förmåner. Om förmånerna besluts när man ingår avtalet.

 

Studiesociala förmåner för studerande:

 • Dagpenning 15€/undervisningsdag
 • Familjebidrag 17€/undervisningsdag, om den studerande har barn under 18 år
 • Reseersättning, om resan hemifrån/läroavtalsplatsen till läroanstalten/undervisningsstället är över 10 km (en tur och retur/vecka, är stödet 0,21€/km)
 • Ersättning för inkvartering 8€/undervisningsdag (då man övernattar på studieorten)

<  Läroavtalsutbildning