Näkökulmat syttyvät ja ideat jalostuvat uudessa organisaatiossa - Careeria

Näkökulmat syttyvät ja ideat jalostuvat uudessa organisaatiossa

Pekka Pulkkinen, Apulaisrehtori, tekniset alat
06.02.2019

Careerian uusi organisaatio on toiminut ensimmäisen kuukautensa, ja pitkäaikaisen valmistautumisen tulokset on otettu käyttöön. Vaikka muutos on ollut nopea, eikä kaikki ole ollut valmiina otettavaksi suoraan käytäntöön, omat odotukseni ovat kuitenkin ylittyneet. Koko uusi organisaatio on osoittanut voimavaransa, huolehtinut toimivasta perustasta ja nähnyt muutoksessa mahdollisuuden kehittää uusia asioita ja innostua niistä.

Teknisillä aloilla innostuminen näkyy rohkeutena, uskalluksena ideoida ja kokeilla uusia asioita sekä ajatella laatikon ulkopuolelta. Tämän on mahdollistanut ammattilaisten joukko, jonka kanssa saan työskennellä. Vakaa perusta tälle on luotu hankkimalla osaamista erilaisiin asioihin, joita olemme lähteneet toteuttamaan. Laaja-alaisesta osaamisen perustasta on noussut monia uusia ideoita. Jo vuoden takainen ammatillisen koulutuksen reformi avasi uusia näkökulmia opetukseen, joita organisaatiomuutos edelleen kiihdytti.

Uusien näkökulmien ottaminen heijastuu positiivisesti kaikkeen tekemiseemme, ja myös uudessa organisaatiossa haluamme edistää rohkeaa ajattelua. Teknisiltä aloilta voin nostaa esimerkiksi Askolan campuksen, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja jossa koulutus toteutetaan yhdessä kaikkien rakentamiseen liittyvien alojen kesken. Rakennus-, sähkö-, LVI- ja pintakäsittelyalat toteuttavat opetusta yhdessä. Myös metallin osastolle rakentuva 3D-mallinnuksen keskus, joka on toteutettu yhdessä yrityselämän kanssa, on uudenlaista ajattelua, jossa yritys ja koulu voivat hyötyä yhteisistä voimavaroista. Logistiikka on avannut uusia koulutuksia pääkaupunkiseudulle, ja alalla on panostettu simulaattorikoulutukseen. Prosessi kehittyy jatkuvasti, ja koetehdas käy täysillä - tilat ovat
100-prosenttisesti varattuina kesään saakka! Uudet työkaverit ovat tuoneet organisaatioon pelikoodauksen koulutuksen, johon on avoinna paljon paikkoja yhteishaussa. Vastaanotto on ollut ilahtunutta ja tulevaisuuden odotuksemme korkealla. Teknisten alojen näkymät ovat hyvät, ja tiedän, että myös palvelualoilla on monenlaista uutta rakenteilla.

Uskon, että Careerian koulutustarjonta näkyy hyvänä tuloksena nuorten yhteishaussa ja aikuisille suunnattujen koulutusten täyttymisessä. Uudet avaukset ovat markkinoinnin keihäänkärkiä ja kiinnostuksen herättäjiä.

Uudet näkökulmat syttyvät ja hyvä tulos syntyy innostuksesta, yksittäisten opettajien ja kokonaisten tiimien palosta rakentaa uutta. Meidän - koko Careerian väen - täytyy pitää yllä innostuksen liekkiä ja ruokkia tulta, joka pitää hyvän kehittymisvireemme yllä. Kun rauta on kuumaa, siitä voi takoa menestyksen avaimet.

Antakaa itsellenne oikeus innostua uusista asioista ja tukekaa toisianne jalostamaan hyvät ideat käytännöiksi.

Pekka Pulkkinen
Apulaisrehtori, tekniset alat

Careeria