Muutoskoulutus

MuutosKoulutus on ammatillista koulutusta tilanteissa, joissa työnantaja joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään tuotannollis-taloudellisista syistä.  

MuutosKoulutuksen avulla irtisanotut ja lomautetut henkilöt voivat päivittää ammatillista osaamistaan ja nopeuttaa uudelleen työllistymistä.  

MuutosKoulutuksessa osallistuja

  • oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja osaamisensa 
  • löytää erilaisia vaihtoehtoja työllistyä 
  • kehittää työnhakutaitojaan  
  • laatii urasuunnitelman, jonka avulla etenee kohti uutta työtä uravalmentajan tukemana. 

MuutosKoulutukseen voivat hakea henkilöt, joiden työnantaja on tehnyt sopimuksen CareeriaPlus Oy:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.  

Näin ilmoittaudut MuutosKoulutukseen

  • Työvoimakoulutuksena järjestettävä MuutosKoulutus on tarkoitettu kohderyhmään kuuluville eli hankinnassa mukana olevan työnantajan palveluksesta yt-menettelyn seurauksena irtisanotuille, toistaiseksi lomautetuille ja irtisanoutuneille. Tarkka kohderyhmä, koulutuksen toteutustapa ja keskeinen sisältö on kuvattu koulutusilmoituksessa (www.te-palvelut.fi) 

  • MuutosKoulutuksesta kiinnostunut kohderyhmään kuuluva saa kouluttajalta koulutuksen numeron (koulutuksen ID). Kouluttaja varmistaa, että henkilö on oikeutettu koulutukseen. 

  • Koulutuksen kohderyhmään kuuluva hakee MuutosKoulutukseen koulutusnumerolla ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun > Työvoimakoulutus (www.te-palvelut.fi) kautta. Ilman ns. vahvaa tunnistautumista jätetty koulutushakemus täytyy vahvistaa TE-toimistossa viimeiseen hakupäivään mennessä, koulutukseen voi hakea tarvittaessa myös TEM601 -lomakkeella (www.suomi.fi).   

  • Kouluttajalta saa tarvittaessa apua  koulutukseen hakemiseen liittyvissä asioissa.