Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit parantaa ammattitaitoasi ja työllistymismahdollisuuksiasi myös omaehtoisella opiskelulla. Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa. 

Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota siis hyvissä ajoin ennen koulutukseen hakeutumista yhteyttä TE-toimistoon.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos

  • olet työnhakijana TE-toimistossa ja opintojen alkaessa vähintään 25-vuotias
  • sinulla on TE-toimiston arvion mukaan koulutustarve ja opintojen katsotaan parantavan työllistymismahdollisuuksiasi
  • opiskelu on päätoimista ja opintosi täyttävät myös muut tuettaville opinnoille asettavat edellytykset
  • opiskelun tukemisesta on sovittu etukäteen työllistymissuunnitelmassasi.

Voit saada opintoihin tukea enintään 24 kuukauden ajan.

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella

Tutustu Careerian koulutustarjontaan.

Vantaalla koulutusta tarjoaa myös Varia. Tutustu Varian koulutustarjontaan.