Ennakointi

Haluamme Careeriassa vastata jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen muuttuviin tarpeisiin ennakoinnin avulla. Palvelemme työelämää kartoittamalla tarpeita siitä, mitä aiempaa osaamista täydentäviä taitoja työelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Hankimme tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta ja koulutustarpeista, jotta pystymme tarjoamaan laadullisesti ja määrällisesti oikeanlaista koulutusta eri aloille sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Ota yhteys:

Jaana Ekfors
jaana.ekfors@careeria.fi
0400 722 537