Koulutussopimus

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Sopimuksen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sitä täydentävät tutkinnon osat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuuden muodostavat tutkintojen sisällöt ja tavoitteet, sekä työpaikan tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen kehittymisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot.

Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto, joka on kestoltaan joustava. Siinä opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta, eikä työnantaja saa koulutuskorvausta.

Jos opiskelijalle maksetaan palkkaa, kyseessä ei ole enää koulutussopimus. Silloin tulee miettiä, voiko opiskelija siirtyä oppisopimukseen tai tavalliseen työsuhteeseen. Opiskelija on koulutussopimuksella opiskellessaan koulutuksen järjestäjän opiskelutapaturmavakuutuksen piirissä. Koulutussopimus solmitaan tutkinnon osaksi kerrallaan, ja sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja työnantaja.

Oppisopimuksen -ja koulutussopimuksen toimintamallit. 

Työelämäpalaute, tiedote

Kysy lisää: 

Petri Simander
petri.simander@careeria.fi
040 705 9637