Oppisopimuskoulutus - Careeria

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa. Nyt oppisopimusten osalta ajankohtaista on kesätöiden ohessa oppisopimuksella osatutkinnon suorittaminen ja näin hyötyä enemmän kesätyöajasta jatkossa. Ota yhteyttä - hoidamme paperiasiat puolestasi! Kysy lisää: oppisopimus@careeria.fi. 

Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen joustavasti ja käytännönläheisesti. Oppisopimuskoulutus alkaa opiskelijan yksilöllisten tarpeiden sekä työnantajan tarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittamisesta. Autamme osaamisen kartoittamisessa sekä opiskelu- ja tutkinnon suorittamispolkujen suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus sopii henkilölle, joka haluaa kehittää ammatillista osaamistaan, jonka työtehtävät muuttuvat ja laajentuvat tai joka on siirtymässä uusiin tehtäviin. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon – valittavana on noin 160 tutkintoa.

Työnantajalle

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun organisaatio

 • tarvitsee räätälöityä, tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavaa koulutusta henkilöstölle
 • on palkkaamassa uuden työntekijän, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus tai jonka ammattitaito on puutteellinen
 • haluaa kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin
 • haluaa kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • ei löydä sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää työmarkkinoilta

Oppisopimuskoulutuksen kautta organisaatio saa

 • osaavia ammattilaisia yritykseen
 • apua koulutuspolkujen rakentamiseen henkilöstölle
 • koulutusta ja tutkinnon työntekijälle
 • koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämiseen, jos koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen määrä sovitaan tapauskohtaisesti.
 • mahdollisesti palkkatukea, palkattaessa oppisopimuksella työtön tai työttömyysuhanalainen työnhakija.

Yrittäjä – oppisopimuskoulutuksen kautta voit

 • kehittää uuden yrityksen liiketoimintaa
 • vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyysosaamistasi
 • kehittää ja vahvistaa omaa ammattitaitoasi
 • kouluttaa jatkajan yrityksellesi yrittäjä- tai sukupolvenvaihdostilanteessa

Yrittäjänä voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Erityisesti yrittäjyyteen painottuvia tutkintoja ovat yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, mutta voit suorittaa myös oman yrityksesi toimialaan liittyvän tutkinnon.

Tueksesi tarvitset mentorin, jonka tehtävänä on ohjata ja auttaa sinua eteenpäin omaa kokemustaan hyödyntäen. Mentor tukee sinua tavoitteidesi saavuttamisessa, kannustaa ja antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta. Samalla kehityt yrittäjänä ja kehität yritystäsi. Sopivan mentorin voit löytää omista verkostoista yrityksesi ulkopuolelta. Mentorin yritykselle maksetaan tästä työstä koulutuskorvausta, jos koulutuksen järjestäjä ja mentor-yrittäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu mentor-yritykselle kustannuksia. Koulutuskorvauksen määrä sovitaan tapauskohtaisesti.

Muiden oppisopimusopiskelijoiden tavoin myös yrittäjä on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin eli ansionmenetyksestä koituvaan päivärahaan sekä matka- ja majoituskorvaukseen. Yrittäjänä voit myös palkata itsellesi työntekijän oppisopimuksella.

Careerian oppisopimuspalvelut palvelee, ota rohkeasti yhteyttä: 

Susan Helenius-Nieminen, 050 381 6474, sote, liiketoiminta, yrittäjät
Petri Simander, 040 705 9637, esimieskoulutukset, logistiikka, tekniikan aloja, tietoliikenne, yrittäjät
Kenneth Rosenström, 040 667 9307, kiinteistö, rakentaminen, ravitsemus, talotekniikka, turvallisuus, jne.
Jaana Tuomisto-Rissanen, 040 620 5721, liiketoiminta
Kati Ovaskainen, opintosihteeri, 044 737 2402
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@careeria.fi

oppisopimus@careeria.fi
0400 360 731

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta myös valtakunnallisesta oppisopimuskoulutuksen osoitteesta: www.oppisopimus.fi