Sähköinen allekirjoitus

Hyvä työelämän kumppani,

Careeria on siirtynyt asiakirjaympäristössään sähköisen allekirjoituksen käytäntöön vuoden 2020 alusta lähtien. Järjestelmä mahdollistaa mm. koulutus- ja oppisopimusten sekä näytön arviointidokumenttien sähköisen käsittelyn. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työpaikoilla tarvitse allekirjoittaa paperisia arviointilomakkeita tai koulutus- ja oppisopimuksia.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa allekirjoitus hoituu opettajan mobiililaitteella. Voimme myös käyttää VismaSign-palvelua, jolloin työpaikan koulutussopimuksen allekirjoittaja tai näytön arvioija hoitaa asian pankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta hyödyntäen. Näin voidaan myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä hoitaa esimerkiksi koulutussopimuksen allekirjoitus ilman henkilökohtaista tapaamista.

Yhteistyöterveisin,
Careeria